REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PANORAMA” Turawa – Jezioro Duże

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Ośrodku Wypoczynkowym PANORAMA w Turawie. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych gości oraz mieniu Ośrodka. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

1. Dobę hotelową rozpoczynamy godz. 15.30, a kończymy o 11.00.

2. Wczasowicze przebywają w Ośrodku na podstawie dokonania ważnej rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zadatku w wysokości 40% wartości pobytu. W przypadku rezygnacji lub nie przybycia w wyznaczonym terminie osoby dokonującej rezerwacji, wpłacone środki nie będą zwracane. Nie zwraca się należności za nie wykorzystany w pełni pobyt.

3. Wykupiony pobyt w Ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób, oraz od kradzieży i zniszczenia mienia.

4. Przybywając do Ośrodka należy posiadać ważny dokument tożsamości i przedstawić go osobie dokonującej formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

5. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. Prosimy o uregulowanie całego kosztu w chwili przybycia do Ośrodka.

6. Wczasowicze mają obowiązek wcześniejszego zgłaszania personelowi ośrodka wszelkiego typu imprez typu wieczór kawalerski, panieński, urodziny itp. Właściciel ośrodka może w takim przypadku pobrać kaucję w wysokości 1000 zł. od pokoju.

7. Najemca/wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania oraz za szkody wyrządzone na terenie Ośrodka. Za wszelkie zauważone niezgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do pokoju braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca. Szkody powstałe z winy najemcy/wczasowicza rozliczamy na miejscu. 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty najemcy/wczasowicza oraz za utracone mienie własne najemcy/wczasowicza. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

10. Dzieci do lat 14 przebywają na terenie Ośrodka tylko pod opieką dorosłych/rodziców.

11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

12. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Najemca/wczasowicz na zakończenie pobytu przekazuje pokój do kontroli stanu wyposażenia personelowi Ośrodka.

13. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekroczyć ilości osób mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w pokoju.

14. Osoby odwiedzające najemców/wczasowiczów mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko do godz. 22.00

15. Parkowanie pojazdów tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Parking jest bezpłatny i nie jest strzeżony. Za pojazdy parkowane na terenie Ośrodka, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

16. Obowiązuje bezwzględny zakaz:
- Używania dodatkowych urządzeń elektrycznych poza zainstalowanymi przez właściciela Ośrodka (z wyjątkiem suszarek do włosów, lokówek itd.).
- Używania urządzeń grzewczych.
- Rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.
- Rozpalania grilla i używania otwartego ognia na balkonach pokoi.

17. Najemca/wczasowicz zobowiązany jest do utrzymywania czystości w zajmowanym pokoju, w jego otoczeniu oraz na terenie całego Ośrodka. Ponadto należy przestrzegać przepisów Ppoż. I BHP korzystając z urządzeń elektrycznych oraz na terenie całego Ośrodka.

18. Gaśnica znajduje się w recepcji.

19. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

20. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia pokoi.

21. Zabrania się zabijania owadów na ścianach i suficie w sposób pozostawiający plamy pod rygorem naliczenia opłaty za malowanie pokoju.

21. Kąpielisko jest niestrzeżone. Dzieci mogą kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych/rodziców.

22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka i kąpieliska.

23. W przypadku rezygnacji Ośrodka z rezerwacji (za wyjątkiem siły wyższej typu huragan, pożar, powódź itd.) na rzecz rezerwującego zostanie przelana cała wpłacona kwota.

ADRES:
ul. Strażacka 3a, 46-045 Turawa


Prawa autorskie zastrzeżone
PANORAMA 2019.

TELEFON I E-MAIL:
511 063 003

rezerwacje@panorama-turawa.pl

Design & work - strony internetowe opole

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ich ustawienia w Twojej przeglądarce.